Steelwork is teamwork

Wie zijn we?

Steel & Produce. Partner voor de staalbouw en staalhandel met een duidelijke focus op verbetering van de doorstroming in de gehele productie.

Steelwork is teamwork staat voor de manier waarop wij opereren. Samen met staalhandelaren, staalbouwers, conserveringsbedrijven, leveranciers en overige partners de verwerking van staal winstgevend verbeteren.

Specialisten in staalverwerking is wie we zijn, Steelwork is teamwork is de reden waarom we doen wat we doen.

Over ons

De passie voor staal en produceren zit in ons bloed en is de basis voor wat we doen. Al meer dan 25 jaar. Het heeft ons geleerd dat samenwerking en kennis delen echt verschil maakt. Dat steelwork teamwork is. In 2016 zijn wij via SURPEX  gestart met advisering over operationele organisatie vraagstukken in de staalverwerkende industrie. Gericht verbeteren en operationeel excelleren met als doel betrouwbare, beschikbare en productieve staal bewerkingsprocessen.  

Veel operationele verbeteringen worden gerealiseerd door technologische proces verbeteringen. Beproefde en toegepaste oplossingen om de weerstand in het productieproces te verminderen en de doorstroming te vergroten. Met STEEL&PRODUCE bieden wij een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, opleidingen en innovatieve technologie om operationele prestaties bij het verwerken van staal te verbeteren. Immers; de winst zit in het (tijd)proces.

Visie

Inspiratie, samenwerking en innovatie brengen naar alle staal verwerkers voor een betere en duurzaam rendabele toekomst.

staalbouw

Missie

Staalverwerkende ondernemers succesvol(ler) maken door ze met praktische & innovatieve oplossingen, kennis en kunde in staat te stellen continue te verbeteren. 

Eén principe

Al onze oplossingen en adviezen zijn gebaseerd op hetzelfde principe. Groei en stabiliteit realiseer je door individueel eigenaarschap van top tot vloer. Betrokken werkplezier en verantwoording nemen. Zelf zien, zelf begrijpen, zelf doen overtreft de verwachtingen van elk individu om bij te dragen aan gezamenlijke vernieuwing om meerwaarde te creëren en continuïteit te waarborgen. Juist dit ondersteunen wij door te inspireren dat het proces altijd beter, simpeler en veiliger kan. Door kennis te delen, krachten te bundelen en samen te werken aan duurzame verbeteringen en beproefde innovatieve oplossingen beschikbaar te stellen. Van simpel en effectief tot complex en vooruitstrevend.