Privacyverklaring klant- en leveranciersadministratie

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij je er op attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat je hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Wij verwerken de volgende gegevens van je: voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige gegevens die je actief verstrekt door een profiel op onze website aan te maken of in overige correspondentie.

Bent je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij je gegevens om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met je vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn je persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om je te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij je te kunnen plaatsen, je facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met je te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Bent je een relatie van ons, dan gebruiken wij je gegevens om contact met je op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

Je bent niet verplicht om ons je persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Je gegevens worden één jaar na het laatste contact verwijderd.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met je is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar je persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Je persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden je persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst, mits je hier toestemming voor heeft gegeven.

Direct marketing

Als je ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door jou opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en je hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij je een reclamemailing sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar je geen klant bij ons geworden bent, zullen wij je gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van je hebben ontvangen, maar wij geen klant van je zijn geworden, zullen je persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderd. Bent je wel klant bij ons geworden of wij bij jou, dan zullen wij je persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met je volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.

Websitebezoek / Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op je computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien je daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over je internetgedrag zodat wij je gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. Je mag je toestemming te allen tijde intrekken. Je gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van producten in je winkelwagen of het onthouden van je inloggegevens tijdens je bezoek.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Je rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kunt je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Tot slot kunt je ons verzoeken om verkrijging van je persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om je rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot: Surpex B.V., Smitterijweg 21, 781TC Haaksbergen, +31 (0) 4788157, sales@steelandproduce.com. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kunt je uiteraard contact met ons opnemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. De kopie mag alleen in zwart/wit worden toegestuurd. Dit ter bescherming van uw privacy en identiteitsdiefstal te voorkomen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Haaksbergen. 08-04-2020

Contact:

Steel&produce

Smitterijweg 21

7481 TC Haaksbergen

ma-vr 8:00-17:00

T 053 4788157

M sales@steelandproduce.com

W www.steelandproduce.com