Magneetkraan

Magneetkraan is een "must have"!

Bovenloopkranen met kettingen als hijsmiddel zijn vaak het belangrijkste obstakel achter de beperking van een gebrekkige materiaal aan- en afvoer naar en van de bewerkingsmachines. Een bottleneck die geen bottleneck hoeft te zijn.

Waarom eigenlijk?

 • Voor het aanhaken van de last met kettingen zijn vaak twee personen noodzakelijk.
 • Het aanhaken van de last met kettingen vergt tijd en vergroot de kans op beschadigingen doordat de ketting achter onderdelen van rollenbanen en dwarstransporten kan blijven haken met schade en productie uitval als gevolg
 • Ontstapelen en uitleggen van bundels materiaal is met kettingen complex, vergt tijd, niet zonder gevaar en vraagt de inzet van twee personen
 • Als gevolg van de toenemende automatisering en dus CE maatregelen, zijn de beladings- en ontladingszones van bewerkingsprocessen afgeschermd met lichtschermen en hekwerken. Materialen toe- en afvoeren met kettingen als hijswerktuig is alleen mogelijk als automatiseringen en CE-veiligheden worden onderbroken en dus de bewerking (deels) wordt stilgelegd wat de productiviteit van de machines beperkt.

Resultaat

De maximale capaciteit van de bewerkingsprocessen wordt niet optimaal benut en de operationele kosten en voorraden zijn te hoog. Hierdoor wordt de totale doorlooptijd vergroot en dus de winst in het proces gereduceerd.


Hoe kan een magneetkraan bijdragen aan een korte doorlooptijd, lagere voorraden en minder operationele kosten?

 •  
 • Bij gebruik van een magneet kraan vervalt het manuele aanhaken van de last met kettingen en kan de bediening door enkel één persoon / de machine operator worden uitgevoerd.
 • Met een magneet oppakken van het materiaal gaat aanzienlijk sneller en beschermd bovendien materiaal en transportsysteem tegen beschadigingen waardoor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de systemen vergroot wordt.
 • Het ontstapelen en uitleggen van materiaal gaat niet alleen aanzienlijk sneller maar ook eenvoudiger, veiliger en kan bovendien door één persoon / de machine operator worden uitgevoerd
 • Belading zonder onderbreking van de automatisering en de veiligheidssystemen is uitsluitend mogelijk met een magneetkraan omdat hiervoor geen manuele ingrepen in de beladings- en ontladingszones noodzakelijk zijn.

 

Randvoorwaarden

 • Er is een verschil tussen bundels materiaal ophalen vanuit een magazijn en het uitleggen van materiaal en beladen van de bewerkingsmachines. Indien de afstanden tussen magazijn en bewerkingsmachines groot zijn is de toepassing van twee kranen aan te raden. In dat geval vaak een magneetkraan voor de machine operator en een kraan met magneten en/of kettingen als hijsmiddel voor de logistieke aanvoer van bundels materiaal.
 • Een magneetkraan voor belading van bewerkingsmachines werkt alleen goed als een pendelloze kraankabelspanning wordt toegepast (vaak dubbele kabelspanning). Hierdoor wordt pendelen van de last ook bij een aanzienlijk hoge rijsnelheid beperkt, terwijl toch een maximale precisie bij het positioneren van en boven de last wordt gewaarborgd.
 • De hal moet voldoende hoogte bieden voor een halkraan met pendelloze ophanging van de magneten.

Een bottleneck die geen bottleneck hoeft te zijn.

Bij toenemende capaciteiten neemt het belang van een vloeiende materiaal aan- en afvoer naar en van de bewerkingsmachines toe. Snellere bewerkingsprocessen met een toenemend hogere automatiseringsgraad verstrekt dit effect. Wil je de maximale bewerkingscapaciteit van (moderne) staal bewerkingsmachines optimaal benutten, dan is belading en ontlading door middel van magneetkranen onontbeerlijk. Het draagt bij aan kortere doorlooptijden, minder voorraad en minder operationele kosten en dus meer cashflow!